ZNANI, ZAPOMNIANI SZAMOTULANIE

Konstanty Scholl

- urodził się 08.12.1874 r. w Czarnotkach w powiecie średzkim
- ożenił się z Walentyną May, z którą posiadał dziewięcioro dzieci

"Mój ojciec opowiadał, że dla niego najgorszym dniem w tygodniu była niedziela, bo był to dzień spaceru. Było ich ośmioro, dziadek ustawiał ich parami i co niedzielę inna para szła pierwsza. Z babcią pod rękę szli przez Szamotuły. Dziadek niósł torebkę i miał laseczkę. Pierwsza para miała obowiązek zbierać śmieci. >>Ten z prawej strony - tam śmieć<< - dziadek pokazywał laseczką, a dzieci musiały iść i pozbierać te śmieci i przynosić do torby, co by Obywatele widzieli, że jak oni rzucają, to jego dzieci muszą zbierać."

Maria Dudzik, wnuczka
Szamotulanie
Plan Szamotuł, M. Seidel, Powiat szamotulski.
(Podręcznik do nauki geografii dla szkół powszechnych powiatu, Szamotuły 1929)
Fotografia domu przy ul. Dworcowej. Pocztówka. (Własność Muzeum Zamek Górków)
Szamotulanie
Zdjęcie rodzinne (zbiory prywatne M. Dudzik)
Zdjęcie dzieci małżeństwa Scholl. (zbiory prywatne)


Szamotulanie
Notatka prasowa, srebrne gody. (Gazeta Szamotulska, nr 117, 06 października 1928 r, s. 1.)


Szamotulanie
Konstanty Scholl z żoną i dziećmi. (zbiory prywatne)


"Spośród dziewięciorga dzieci Konstantego i Walentyny Schollów w ślady ojca poszedł Józef, nauczyciel, pierwszy powojenny Starosta Szamotulski, wybrany na to stanowisko 2 lutego 1945."

R. Krygier, Wpisani w dzieje Ziemi Szamotulskiej, Szamotuły 1998

Konstanty Scholl
zginął 05.10.1930 r.

Szamotulanie
Mowa żałobna.
Szamotulanie
Notatka o śmierci Konstantego Scholla.


Szamotulanie
Zdjęcie współczesne grobu Konstantego Scholla na cmentarzu w Szamotułach.
Burmistrz Szamotuł.
Notka prasowa, 10 lecie urzędowania. (Gazeta Szamotulska, nr 88, 30 lipca 1929 r, s. 3.)
Notka prasowa, ogłoszenie. (Gazeta Szamotulska, nr 124, 23 października 1928 r, s. 4.)
Notka prasowa, obwieszczenie. (Gazeta Szamotulska, nr 67, 05 czerwca 1924 r, s. 4.)
Szamotulanie
Notka prasowa, obwieszczenie P. P. właścicieli. (Gazeta Szamotulska, nr 23, 21 lutego 1924 r, s. 4.)
Notatka prasowa, wandalizm. (Gazeta Szamotulska, nr 68, 07 czerwca 1924 r, s. 3.)
Notatka prasowa, Delegacja Rady miejskiej. (Gazeta Szamotulska, nr 78, 10 lipca 1926 r, s. 3.)
Notatka prasowa, obwieszczenie. W roku ubiegłym. (Gazeta Szamotulska, nr 51, 29 kwietnia 1924 r, s. 4.)
Notatka prasowa, w dniu obchodu. (Gazeta Szamotulska, nr 52, 01 maja 1924 r, s. 4.)

"W tym samym czasie niedaleko naszego domu trwała budowa pokaźnej, dostojnej architektonicznie szkoły. Było to oczko w głowie pierwszego w odrodzonej Polsce burmistrza, Konstantego Scholla. Obaj Panowie (Konstanty Scholl i Herbert Koerpel), inwestorzy prestiżowej w tym czasie szkoły i nowoczesnego młyna, mieszkali niedaleko siebie, więc spotykając się w czasie wieczornych spacerów, wymieniali między sobą doświadczenia. Przy okazji przekomarzali się, kto lepiej buduje i kto szybciej!
- Moja szkoła na pewno będzie gotowa wcześniej.
- Na Gwiazdkę będzie pierwsza mąka.
- To niemożliwe.
Budowniczy w ferworze działań ustawili ją reprezentacyjną fasadą z szerokim portalem, ozdobionym profilowanymi gzymsami i wolutami w stronę podwórka."

Brygida Koerpel, Epizody, Szamotuły 2014, s. 16.


Pocztówka. Szkoła katolicka. (Własność Muzeum Zamek Górków.)
Widok obecny Szkoły Podstawowej nr 1.
Szamotulanie
Notatka prasowa. (Gazeta Szamotulska, nr 151, 20 grudnia 1924 r, s. 3.)
Pocztówka. Baracken. (Własność Muzeum Zamek Górków.)
Przytulisko. (Własność Muzeum Zamek Górków.)
Notatka prasowa, w sprawie uruchomienia przytuliska. (Gazeta Szamotulska, nr 136, 26 listopada 1926 r, s. 3.)
Szamotulanie
Notatka prasowa. (Gazeta Szamotulska, nr 92, 12 sierpnia 1926 r, s. 2.)
Notatka prasowa, obwieszczenie. (Gazeta Szamotulska, nr 136, 19 listopada 1925 r, s. 4.)
Dom zbudowany w okresie rządów burmistrza Scholla, dzisiejsza ulica Lipowa.
Pocztówka. Krankenhaus. (Własność Muzeum Zamek Górków.)
Szamotulanie
Fragment pocztówki. Wasserwerk. (Własność Muzeum Zamek Górków.)
Notatka prasowa, po zjeździe. (Gazeta Szamotulska, nr 94, 13 sierpnia 1925 r, s. 3.)


Samorządowiec.
Zarząd Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych. (Księga Pamiątkowa Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych. Poznań 1927. s. 37.)
Notatka prasowa, lustracje straży. (Gazeta Szamotulska, nr 50, 27 kwietnia 1929 r, s. 3.)
Szamotulanie
Notatka prasowa, przed otwarciem. (Gazeta Szamotulska, nr 51, 29 kwietnia 1924 r, s. 3.)
Notatka prasowa, odznaczenie. (Gazeta Szamotulska, nr 50, 01 maja 1928 r, s. 3.)
Notatka prasowa, zjazd burmistrzów. (Gazeta Szamotulska, nr 56, 10 maja 1924 r, s 1-2.)
Rada Miasta. Szamotuły 1926. (Własność prywatna.)
Notatka prasowa, udział reprezentanta. (Gazeta Szamotulska, nr 141, 25 listopada 1924 r, s. 3.)
Szamotulanie
Notatka prasowa, następnie omawiano sprawę.
Burmistrz Konstanty Scholl (w środku) przed 1928 r. (Własność prywatna.)
Rada Miasta. Szamotuły lata dwudzieste.