ZNANI, ZAPOMNIANI SZAMOTULANIE

Henryk Wysocki

- mistrz budowniczy
- urodził się w 1846 roku w Westfalii
- ożenił się z Elfriedą Kerger, z którą mieli czworo dzieci
- w Szamotułach prowadził firmę budowlaną i tartak od 1872 roku

Szamotulanie
fragment planu miasta wykonanego w 1906 roku przez firmę H. Schevena z Düsseldorfu dla spółki wodnej
(Muzeum Zamek Górków)
Szamotulanie
Listownik firmowy (Prywatne zbiory pana A. Nowaka)
Ogłoszenie o nadaniu nazwy ulicy (Gazeta Szamotulska nr 47 z 17 kwietnia 1924 r.)
Autograf Henryka Wysockiego (Prywatne zbiory pana A. Nowaka)
Szamotulanie
Dom zbudowany przez firmę H. Wysockiego przed 1914 dla lekarza Sylwestra Nizieńskiego. (T. Bak, Słowo Szamotuł, 04.1997)
Widok obecny domu przy ul Poznańskiej.
Zdjęcie współczesne fragmentu Kolegiaty.
Remont Kolegiaty realizowany w 1900 przez firmę budowlaną H. Wysockiego (zdjęcie własność Muzeum Zamek Górków. )
Szamotulanie
Pocztówka – fragment Rynku [Kamienica pod numerem 51]. Kamienica zbudowana przez firmę H. Wysockiego. (Własność Muzeum Zamek Górków)
Autograf inwestora F. Nowaczyńskiego na planie budowy domu. (Dokument w posiadaniu p. A. Nowaka.)
Pocztówka – zachodnia pierzeja Rynku [Kamienica pod numerem 9]. Kamienica zbudowana przez firmę H. Wysockiego. (Własność Muzeum Zamek Górków)
Szamotulanie
Fragment projektu kamienicy przy Rynku 51 zrealizowanego przez firmę H. Wysockiego. (Dokument w posiadaniu p. A. Nowaka.)
Fragment kroniki informujący o budowie przez H. Wysockiego w 1897/98 r. nowego budynku szkoły. (Kronika Szkoły Podstawowej w Ostrorogu)
Fotografia budynku Szkoły Podstawowej w Ostrorogu z 1898 roku. (Kronika Szkoły Podstawowej w Ostrorogu)

Henryk Wysocki zmarł
06.07.1914 r.

Szamotulanie
Zdjęcie współczesne grobu Henryka Wysockiego na cmentarzu w Szamotułach.
Szamotulanie
Akt zgonu Henryka Wysockiego. (Urząd Stanu Cywilnego w Szamotułach)


Firma funkcjonowała do II wojny światowej.

Szamotulanie

Ogłoszenie prasowe – jubileusz pracownika. (Gazeta Szamotulska nr 27 z 06 marca 1926 r. s. 3.)
Ogłoszenie prasowe – wapno nadeszło. (Gazeta Szamotulska nr 51 z 29 kwietnia 1924 r. s. 4.)
Ogłoszenie prasowe – sprzedaż cegielni przez Henryka Wysockiego juniora. (Gazeta Szamotulska nr 105 z 08 września 1928 r. s. 3.)
Ogłoszenie reklamowe firmy Henryka Wysockiego – syna. (Gazeta Szamotulska nr 65 z 31 maja 1924 r. s. 4.)