ZNANI, ZAPOMNIANI SZAMOTULANIE

Bolesław Kaźmierski

- urodził się 15.05.1879 roku
w Żegocinie w powiecie pleszewskim
- przyjął święcenia kapłańskie 01.12.1902 r.


Szamotulanie

Fotografia. (Własność Muzeum Zamek Górków)

Szamotulanie
Fotografia/portret. (Gazeta Szamotulska, nr 139, 1 grudnia 1927 r., s. 1.)
 
Szamotulanie
M. Ziemski, T. Piechocki, Wszesz i wzdłuż Ziemi Wielkopolskiej, Poznań 1934.


 

"Bolesław w Wielkopolsce rozpoczął studio w Seminarium Duchownym w Gnieźnie i Poznaniu, otrzymując 1 grudnia 1902 roku święcenia kapłańskie. Pierwsza jego placówka to jeżycki wikariat w Poznaniu. W uznaniu za duży wkład pracy w parafii na Jeżycach 1 stycznia 1905 roku został powołany na wikariat archikatedralny w Poznaniu. Otrzymał funkcję Dyrektora Kancelarii Ordynariatu Arcybiskupiego. Przy Archikatedrze jako wicedziekan i jednocześnie Kanclerz Konsystorza Arcybiskupiego pozostał do roku 1913. W roku 1906 został na pół roku urlopowany do Drezna, gdzie zajął się wychodźctwem polskim. Dnia 1 maja 1913 roku znów w uznaniu zasług otrzymał probostwo parafii szamotulskiej, wykazując nadzwyczajne zalety jako administrator kolegiaty. Dokonał szeregu remontów, uzupełnił wyposażenie oraz zakupił nowe dzwony i zegar."

ze strony wtg-gniazdo.org
Nawa główna kościoła kolegiackiego w Szamotułach. Widok na chór i organy. Okres międzywojenny.
(Zdjęcie - Muzeum Zamek Górków.)
Notka prasowa, konsekracja dzwonu.
(Gazeta Szamotulska, nr 108, 18 września 1926 r., s. 3.)
Notka prasowa, zegar.
(Gazeta Szamotulska, nr 130, 11 listopada 1926 r., s. 3.)
Szamotulanie
Dzwonnica przy kościele kolegiackim w Szamotułach. Okres międzywojenny. (Zdjęcie - Muzeum Zamek Górków.)
Notka prasowa, budowa pomnika. (Gazeta Szamotulska, nr 105, 7 września 1929 r., s. 3.)
Notka prasowa, chór kościelny. (Gazeta Szamotulska, nr 137, 27 listopada 1926 r., s. 3.)
Szamotulanie
Z inicjatywy ks. Kaźmierskiego ukazywał się w od 29 grudnia 1937 do 27 sierpnia 1939 Tygodnik Parafii Samotulskiej.
Dobroczyńca.
Pocztówka sprzed 1918 r. (Własność Muzeum Zamek Górków.)
Notatka prasowa, podziękowanie. (Gazeta Szamotulska, nr 86, 25 lipca 1929 r., s. 3.)
Notatka prasowa, miła niespodzianka. (Gazeta Szamotulska, nr 116, 7 pąździernika 1926 r., s. 3.)
Szamotulanie
Notatka prasowa, opieka nad wychodźcami. (Gazeta Szamotulska, nr 113, 4 pąździernika 1932 r., s. 3.)
Notatka prasowa, kurs charytatywny. (Gazeta Szamotulska, nr 127, 1 listopada 1930 r., s. 3.)
Notatka prasowa, z czytelni publicznej. (Gazeta Szamotulska, nr 137, 29 listopada 1932 r., s. 3.)
Ks. Bolesław Kaźmierski. (źródło: wtg-gniazdo.org)
Społecznik.
Fotografia – stroje ludowe. (Zbiory p. Jerzego Wachowiaka.)
Notatka prasowa, komitet. (Gazeta Szamotulska, nr 29, 10 marca 1928 r., s. 3.)
Notatka prasowa, koło przyjaciół akademika. (Gazeta Szamotulska, nr 50, 26 kwietnia 1924 r., s. 3.)
Szamotulanie
Fotografia zbiorowa. (Zbiory p. Jerzego Wachowiaka.)
Notatka prasowa, założenie stow. młodzieży. (Gazeta Szamotulska, nr 70, 21 czerwca 1930 r., s. 4.)
Notatka prasowa, obchody 25 lecia. (Gazeta Szamotulska, nr 64, 5 czerwca 1928 r., s. 3.)
Sala „złota” hotelu Eldorado. Przed 1939 r. (Własność Muzeum Zamek Górków)
Ks. B. Kaźmierski (w środku) w otoczeniu księży dekanatu szamotulskiego. (Zbiory p. Jerzego Wachowiaka.)
Kombatant.

Szamotulanie
A. Hanyż, Ziemia Szamotulska w walce o wolność 1793-1919 r., Szamotuły 1939, s.58
Zdjęcie pomnika powstania wielkopolskiego w Szamotułach. (Muzeum Zamek Górków)
Notatka prasowa, ku pamięci potomnych (Gazeta Szamotulska, nr 84, 21 lipca 1925 r., s. 2.)
Szamotulanie
Notatka prasowa - Udział Szamotulan w powstaniu (Gazeta Szamotulska, nr 152, 29 grudnia 1928 r., s. 2)
Zdjęcie przedstawiające wizytę Hallera w Szamotułach. (http://www.szamotuly.zhp.wlkp.pl/rys_historyczny.php)
Notatka prasowa, Wspaniała uroczystość hallerowska w Szamotułach. (Gazeta Szamotulska, nr 66, 9 czerwca 1931 r., s. 2)
Notatka prasowa (Gazeta Szamotulska, nr 84, 21 lipca 1925 r., s. 2)
Portret ks. Kaźmierskiego z orderami. (Narodowe Zbiory Cyfrowe, audiovis.nac.gov.pl)


Szamotulanie
Zdjęcie ks. B. Kaźmierskiego z uroczystości związanych z wizytą bp. Walentego Dymka (Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach)

"Należy tutaj wymienić jeszcze publiczną szwalnie w Szamotułach, zorganizowaną przez ks. prob. Kaźmierskiego w czasie wojny światowej, która funkcjonowała jeszcze dwa lata po powstaniu, i która w dobie organizacji sił zbrojnych w naszym powiecie zatrudniała 150 dziewcząt - tworząc nijako urząd mundurowy dla nowo formujących się oddziałów. Prowadzenie szwalni się opłacało, a pozostałe nadwyżki tworzą dzisiaj fundusz żelazny opieki grobów poległych. W ten sposób służąc dobru ogólnemu, zapewniała szwalnia byt dziewczętom szamotulskim."

A. Hanyż, Ziemia Szamotulska w walce o wolność 1793-1919 r., Szamotuły 1939
Szamotulanie
Notatka prasowa, na 25-letni jubileusz (Gazeta Szamotulska, nr 139, 1 grudnia 1927 r., s. 2)
Ks. B. Kaźmierski na Rynku w Szamotułach. (Zbiory p. Jerzego Wachowiaka)
Szamotulanie


Bolesław Kaźmierski zmarł 18.04.1945 r.

Szamotulanie
Fotografie z pogrzebu ks. B. Kaźmierskiego 27 kwietnia 1945 r. (Zbiory p. Jerzego Wachowiaka, 6 fotografii)
Szamotulanie
Akt zgonu ks. B. Kaźmierskiego. (Urząd Stanu Cywilnego w Szamotułach)
Szamotulanie
Grób ks. B. Kaźmierskiego na cmentarzu w Szamotułach.