ZNANI, ZAPOMNIANI SZAMOTULANIE

Znani, Zapomniani
Szamotulanie

Szamotulanie
rys. Krystyna Hajaduk-Popiak

Szamotulanie

"Ktoś tutaj był i był, a potem nagle
zniknął i uporczywie go nie ma."

W. Szymborska

Strona, którą Państwo odwiedzacie, powstała w wyniku pracy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach. W 2015 roku wzięliśmy udział w konkursie grantowym Fundacji BZ WBK "Tu mieszkam tu zmieniam" i otrzymaliśmy środki na stworzenie wystawy poświęconej trzem znanym mieszkańcom Szamotuł. Oprócz wystawy powstała też strona internetowa.

Naszym celem jest gromadzić wiedzę o przeszłości miasta i regionu oraz przywrócić do społecznej pamięci ludzi, którzy zasłużyli się dla lokalnej społeczności. Wybraliśmy osoby, które w okresie międzywojennym były doceniane, a współcześnie trochę zapomniane. Pragniemy pokazać zaangażowanie, efekty pracy i wpływ na lokalne środowisko ludzi różnej profesji. Zaczynamy od księdza Bolesława Kaźmierskiego, burmistrza Konstantego Scholla, Henryka Wysockiego. Konstanty Scholl i Henryk Wysocki (zm.w 1914) stali się patronami ulic w okresie międzywojennym, a po II wojnie zostali zapomniani. W mieście istnieją materialne dowody społecznej i zawodowej aktywności wymienionych osób. Warto dzisiaj pokazać osoby kiedyś aktywne w małych ojczyznach, uświadamiać, jak trwały jest ich dorobek życia. W ten sposób chcemy zachęcić naszych uczniów do działań na rzecz społeczności lokalnych.

Mamy ambitne plany kontynuowania prac nad gromadzeniem informacji o mieszkańcach miasta z różnych czasów. Sądzimy, że zasłużonych Szamotulan nie zabraknie. Uważnych Czytelników i Gości prosimy o uzupełnienia, poprawianie błędów, jeśli takie zauważycie.

W trakcie wielomiesięcznej pracy projektowej korzystaliśmy ze zbiorów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz lokalnych instytucji. Spotkaliśmy się ze zrozumieniem i życzliwością. Dziękujemy pracownikom Starostwa Powiatowego, Urzędu Stanu Cywilnego, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły oraz Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach, Zespołu Szkół w Ostrorogu. Specjalne podziękowania kierujemy do pani Moniki Romanowskiej-Pietrzak z Muzeum Zamek Górków za pomoc przy gromadzeniu materiałów i liczne podpowiedzi. Panu Jerzemu Wachowiakowi jesteśmy wdzięczni za wyjaśnianie wielu zawiłości z historii naszego miasta, za udostępnienie niepublikowanych nigdzie materiałów. Panu Andrzejowi Nowakowi zawdzięczamy materiały pochodzące z Jego prywatnych zbiorów. Dziękujemy, że zechciał nam je udostępnić.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres mailowy:

uwagi@zapomnianiszamotulanie.org.pl

Nowy adres strony:

zapomnianiszamotulanie.skarga-szamotuly.edu.pl


Partnerzy akcji:

Fundacje